1988'den itibaren natüralist Karadeniz manzaraları çalışan Kara, 2005 yılında CRR’deki “Boyutların Kesişim Noktası” başlıklı sergisiyle geleneksel içeriği modern bir formla yeniden yorumlama diyebileceğimiz farklı arayışlara yönelmiştir. 2012 yılında “İmgenin Gölgesi” başlıklı metal-iş sergisiyle çağdaş bir dil ve disiplin geliştirme konusunda önemli bir adım atan sanatçı, ağırlıklı olarak yağlı boya çalışmakla birlikte, akrilikten mürekkebe kadar tüm teknikleri uygulamakta bir sakınca görmemektedir.